Oasens

26.04.2023 kl. 17.00 – 17.45

Innan aprilmötet håller vi årsmöte kl 17.00 

Genomgång bokslut, verkasamhetsberättelsen val av styrelse mm.

        Välkommen med.