Maïmouna Jagne-Soreau

28.03.2018 kl. 18.00 – 22.00

Maïmouna Jagne-Soreau, som är doktorand i nordisk litteratur besöker oss för att bl.a berätta om 
postinvandringsgenerationen och litteratur. "Nya röster har kommit fram i den nordiska litteraturen sedan 2000-talet: unga författare, som på något sätt följer i den svenska romanförfattaren Jonas Khemiris fotspår. De ger röster åt den andra generationens invandrare, som vuxit upp i de nordiska länderna, men som för ofta rasialiseras och betraktas som utlänningar" Utgående från sin forskning i ämnet, som hon presenterar, kommer hon även att bl.a diskutera generationskonflikter och identitet, ironi och pathos med oss.

Meny : Caesarsallad med kyckling 18,00€

Anmäl dig här.