Veronika Kahoul

30.03.2016 kl. 18.00 – 22.01
Berättade om sina personliga erfarenheter av att vara en ung, finlandssvensk muslimsk kvinna.