Veronika Kahoul

30 Mars 2016 kl. 18.00–22.01
Berättade om sina personliga erfarenheter av att vara en ung, finlandssvensk muslimsk kvinna.