Nika Junker och Johanna Tötterman, företagare

27 Januari 2016 kl. 18.00–22.01
i ett samtal om livet som företagare med med- och motgångar