Mirjam Kalland, rektor vid Soc&Kom

25 November 2015 kl. 18.00–21.30
talade om barndomen i förändring