Alf Norkko

28 Oktober 2015 kl. 18.00–21.30
professor i Östersjöforskning vid Helsingforsuniversitet, berättade om läget i Östersjön