Alf Norkko

28 Oktober 2015, 18:00 - 21:30
professor i Östersjöforskning vid Helsingforsuniversitet, berättade om läget i Östersjön