Alf Norkko

28.10.2015 kl. 18.00 – 21.30
professor i Östersjöforskning vid Helsingforsuniversitet, berättade om läget i Östersjön