Mia Graeffe

25.02.2015 kl. 18.00 – 21.01
är den första finlandssvenska kvinnan som bestigit Mt Everest. Hon berättade om sitt bergsbestignings projekt och hur man som kvinna klarar sig i en mansdominerad miljö.