Susie Kousa,ordningskonsult

29 Oktober 2014 kl. 18.00–21.01
berättade om hur man får ordning på sin vardag och gav tips om att reda upp i skåp och lådor.