Susie Kousa,ordningskonsult

29 Oktober 2014, 18:00 - 21:01
berättade om hur man får ordning på sin vardag och gav tips om att reda upp i skåp och lådor.