Maria Romantschuk

24.09.2014 kl. 18.00 – 21.01
presenterade sin bok: "Ei, rouva presidentti" tillsammans med bokens författare Pirjo Houni