Maria Romantschuk

24 September 2014, 18:00 - 21:01
presenterade sin bok: "Ei, rouva presidentti" tillsammans med bokens författare Pirjo Houni