Maria Romantschuk

24 September 2014 kl. 18.00–21.01
presenterade sin bok: "Ei, rouva presidentti" tillsammans med bokens författare Pirjo Houni