Kristina Lindström, professor

23.04.2014 kl. 18.00 – 21.01
i hållbar utveckling vid Helsingfors Universitet talade om "Hållbar utveckling- hållbar forskning"