Kristina Lindström, professor

23 April 2014, 18:00 - 21:01
i hållbar utveckling vid Helsingfors Universitet talade om "Hållbar utveckling- hållbar forskning"