Kristina Lindström, professor

23 April 2014 kl. 18.00–21.01
i hållbar utveckling vid Helsingfors Universitet talade om "Hållbar utveckling- hållbar forskning"