Konsten på Nylands Nation

26.03.2014 kl. 18.00 – 21.01
presenterades på ett besök till Nylands Nation av guiden Michaela Bränn och NN:s kurator Patrik Westerback