Konsten på Nylands Nation

26 Mars 2014 kl. 18.00–21.01
presenterades på ett besök till Nylands Nation av guiden Michaela Bränn och NN:s kurator Patrik Westerback