Birgitta Boucht, författare

29 Januari 2014 kl. 18.00–21.01
talade om feminism och om sitt författarskap