Herman Lindqvist

27.11.2013 kl. 18.00 – 21.01
talade om sin nya bok "När Finland var Sverige" och om sina memoarer från 2012