Herman Lindqvist

27 November 2013 kl. 18.00–21.01
talade om sin nya bok "När Finland var Sverige" och om sina memoarer från 2012