Kristina von Knorring,

24 April 2013 kl. 18.00–21.01
museiregistrator vid Statens konstmuseum talade om konst som reser och om konsten på de Finska Ambassaderna