Kristina von Knorring,

24 April 2013, 18:00 - 21:01
museiregistrator vid Statens konstmuseum talade om konst som reser och om konsten på de Finska Ambassaderna