Kristina von Knorring,

24.04.2013 kl. 18.00 – 21.01
museiregistrator vid Statens konstmuseum talade om konst som reser och om konsten på de Finska Ambassaderna