Michael Frank

27.03.2013 kl. 18.00 – 21.01
talade under rubriken "Att rädda världen och sig själv - mellan krig, kungahus och konkurser"