Michael Frank

27 Mars 2013 kl. 18.00–21.01
talade under rubriken "Att rädda världen och sig själv - mellan krig, kungahus och konkurser"