Elisabeth Rehn,

30 Januari 2013, 18:00 - 21:01
berättade om Afrikas starka kvinnor som garanter för fred och ekonomi