Elisabeth Rehn,

30 Januari 2013 kl. 18.00–21.01
berättade om Afrikas starka kvinnor som garanter för fred och ekonomi