Elisabeth Rehn,

30.01.2013 kl. 18.00 – 21.01
berättade om Afrikas starka kvinnor som garanter för fred och ekonomi