Julmarknad

28 November 2012 kl. 18.00–21.01
med Oasens medlemmar och vänner som försäljare