Charlotta af Hällström-Reijonen,

28 Mars 2012 kl. 18.00–21.01
språkvårdare och forskare lärde oss om finlandismer