Thomas Elfgren, kriminalöverkommissarie,

29.02.2012 kl. 18.00 – 21.01
berättade om sina 5 år av erfarenheter av Rwanda