Thomas Elfgren, kriminalöverkommissarie,

29 Februari 2012 kl. 18.00–21.01
berättade om sina 5 år av erfarenheter av Rwanda