Thomas Elfgren, kriminalöverkommissarie,

29 Februari 2012, 18:00 - 21:01
berättade om sina 5 år av erfarenheter av Rwanda