Reidar Wasenius, aivobic-instruktör

25.01.2012 kl. 18.00 – 21.01
berättade om koncentrationsförmågans betydelse och höll ett träningspass Aivobic med oss