Reidar Wasenius, aivobic-instruktör

25 Januari 2012 kl. 18.00–21.01
berättade om koncentrationsförmågans betydelse och höll ett träningspass Aivobic med oss