Henry Wiklund, kammarråd,

27 April 2011, 18:00 - 21:01
kåserade kring det finlandssvenska kapitalet, de finlandssvenska institutionerna och svenskans närvaro i samhällslivet