Henry Wiklund, kammarråd,

27 April 2011 kl. 18.00–21.01
kåserade kring det finlandssvenska kapitalet, de finlandssvenska institutionerna och svenskans närvaro i samhällslivet