Asko Sarkola, chef för Nationalteatern,

30.03.2011 kl. 18.00 – 21.01
berättade om kroppsspråk och dess betydelse i all kommunikation