Asko Sarkola, chef för Nationalteatern,

30 Mars 2011 kl. 18.00–21.01
berättade om kroppsspråk och dess betydelse i all kommunikation