Dan Henriksson, chef för Klockriketeatern,

23 Februari 2011 kl. 18.00–21.01
berättade om utmaningarna med att leda en liten, oberoende, teater