Helena Ranta, rättsodontolog,

26.01.2011 kl. 18.00 – 21.01
berättade om "Kvinnors roll i konflikter"