Peppe Öhman, chefredaktör för Papper

21 April 2010 kl. 18.00–21.01
talade om sociala medier och om hur man skall använda sig av dem i sitt dagliga liv