Peppe Öhman, chefredaktör för Papper

21 April 2010, 18:00 - 21:01
talade om sociala medier och om hur man skall använda sig av dem i sitt dagliga liv