Maria Ekman-Kolari, chefsintendent

25 November 2009, 18:00 - 21:01
på Bukowski berättade om "Kejserliga föremål på auktion i Finland"