Maria Ekman-Kolari, chefsintendent

25 November 2009 kl. 18.00–21.01
på Bukowski berättade om "Kejserliga föremål på auktion i Finland"