Karl-Erik Sveiby, professor,

28.10.2009 kl. 18.00 – 21.01
gav oss spännande insikter i aboriginskt ledarskap genom 50 000 år