Karl-Erik Sveiby, professor,

28 Oktober 2009, 18:00 - 21:01
gav oss spännande insikter i aboriginskt ledarskap genom 50 000 år