Karl-Erik Sveiby, professor,

28 Oktober 2009 kl. 18.00–21.01
gav oss spännande insikter i aboriginskt ledarskap genom 50 000 år