Viviann Seege, yoga- och fysioterapeut,

30 September 2009, 18:00 - 21:01
talade under rubriken "Kvinnor, hjärtat och vad yoga kan göra för oss" om hur yoga kan användas av alla i vardagen