Viviann Seege, yoga- och fysioterapeut,

30.09.2009 kl. 18.00 – 21.01
talade under rubriken "Kvinnor, hjärtat och vad yoga kan göra för oss" om hur yoga kan användas av alla i vardagen