Arla Ljungqvist, missionär

22.04.2009 kl. 18.00 – 21.01
berättade om sin upplevelser under sina 25 år i Senegal under rubriken "Nomad bland Fulanerna"