Arla Ljungqvist, missionär

22 April 2009, 18:00 - 21:01
berättade om sin upplevelser under sina 25 år i Senegal under rubriken "Nomad bland Fulanerna"