Arla Ljungqvist, missionär

22 April 2009 kl. 18.00–21.01
berättade om sin upplevelser under sina 25 år i Senegal under rubriken "Nomad bland Fulanerna"