Monica Wikström-Jokela, författare,

25 Mars 2009 kl. 18.00–21.01
berättade om sina böcker under rubriken "Hurdana berättelser vill du ge ditt barn"