Monica Wikström-Jokela, författare,

25.03.2009 kl. 18.00 – 21.01
berättade om sina böcker under rubriken "Hurdana berättelser vill du ge ditt barn"