Monica Wikström-Jokela, författare,

25 Mars 2009, 18:00 - 21:01
berättade om sina böcker under rubriken "Hurdana berättelser vill du ge ditt barn"