Marianne Österberg och Monica Bäckström

26 November 2008 kl. 18.00–21.01
berättade i ord och bild om sin pilgrimsvandring till Santiago de Compostela