Marianne Österberg och Monica Bäckström

26 November 2008, 18:00 - 21:01
berättade i ord och bild om sin pilgrimsvandring till Santiago de Compostela