Erik M Snellman, journalist

29 Oktober 2008 kl. 18.00–21.01
och expert på ortnamn talade under rubriken "Ortnamn i det nya landskapet Nyland"