Erik M Snellman, journalist

29 Oktober 2008, 18:00 - 21:01
och expert på ortnamn talade under rubriken "Ortnamn i det nya landskapet Nyland"