Stefan Lindfors, formgivare

24 September 2008, 18:00 - 21:01
berättade bl.a om den synergi som kan uppstå när man kombinerar industri, konst och markandsföring