Stefan Lindfors, formgivare

24 September 2008 kl. 18.00–21.01
berättade bl.a om den synergi som kan uppstå när man kombinerar industri, konst och markandsföring