Stefan Lindfors, formgivare

24.09.2008 kl. 18.00 – 21.01
berättade bl.a om den synergi som kan uppstå när man kombinerar industri, konst och markandsföring