Helaniemi Lauri, kommendör för Nylands Brigad

23 April 2008, 18:00 - 21:01
berättade om "Internationellt fredsarbete med focus på Afrika"