Helaniemi Lauri, kommendör för Nylands Brigad

23 April 2008 kl. 18.00–21.01
berättade om "Internationellt fredsarbete med focus på Afrika"