Astrid Thors, Migrations och Europaminister,

26.03.2008 kl. 18.00 – 21.01
berättade om sitt arbete i regeringen