Astrid Thors, Migrations och Europaminister,

26 Mars 2008 kl. 18.00–21.01
berättade om sitt arbete i regeringen