Pata Degerman, äventyrare,

30 Januari 2008 kl. 18.01–21.02
berättade om sina äventyr och om "Det omöjliga projektet Mount Sisu Antarktis -89,7C"