Pata Degerman, äventyrare,

30.01.2008 kl. 18.01 – 21.02
berättade om sina äventyr och om "Det omöjliga projektet Mount Sisu Antarktis -89,7C"