Pata Degerman, äventyrare,

30 Januari 2008, 18:01 - 21:02
berättade om sina äventyr och om "Det omöjliga projektet Mount Sisu Antarktis -89,7C"