Martin Westerlund från Skyddspolisen,

28 November 2007 kl. 18.00–21.01
berättade om ”Skyddspolisen och hotbilden angående internationell terrorism”.