Martin Westerlund från Skyddspolisen,

28.11.2007 kl. 18.00 – 21.01
berättade om ”Skyddspolisen och hotbilden angående internationell terrorism”.