Martin Westerlund från Skyddspolisen,

28 November 2007, 18:00 - 21:01
berättade om ”Skyddspolisen och hotbilden angående internationell terrorism”.