Annika Nuurttila, från Livsmedelsverket Evira

26 September 2007 kl. 18.00–21.01
berättade om ”Trygga livsmedel”