Annika Nuurttila, från Livsmedelsverket Evira

26.09.2007 kl. 18.00 – 21.01
berättade om ”Trygga livsmedel”