Anne-Christine Brusendorff,

25.04.2007 kl. 18.00 – 21.01
generalsekreterare för Helcom, talade om ”Östersjön – vart är vi på väg och vilka utmaningar har vi framför oss.”