Anne-Christine Brusendorff,

25 April 2007, 18:00 - 21:01
generalsekreterare för Helcom, talade om ”Östersjön – vart är vi på väg och vilka utmaningar har vi framför oss.”