Anne-Christine Brusendorff,

25 April 2007 kl. 18.00–21.01
generalsekreterare för Helcom, talade om ”Östersjön – vart är vi på väg och vilka utmaningar har vi framför oss.”