Tom Wasker Lindblom,

29 November 2006, 18:00 - 21:01
verksamhetsledare för Sjukhusclownerna r.f., talade om ”Varför behövs sjukhusclowner?”.