Tom Wasker Lindblom,

29 November 2006 kl. 18.00–21.01
verksamhetsledare för Sjukhusclownerna r.f., talade om ”Varför behövs sjukhusclowner?”.