Tom Wasker Lindblom,

29.11.2006 kl. 18.00 – 21.01
verksamhetsledare för Sjukhusclownerna r.f., talade om ”Varför behövs sjukhusclowner?”.