Satu Huber,

25 Oktober 2006 kl. 18.00–21.01
VD för Finansbranschens centralförbund, berättade om ”Finlands upplåning av pengar”.