Satu Huber,

25 Oktober 2006, 18:00 - 21:01
VD för Finansbranschens centralförbund, berättade om ”Finlands upplåning av pengar”.