Eva Walder-Brundin

18.09.2006 kl. 18.00 – 21.01
Sveriges ambassadör i Helsingfors, talade under temat nätverk kring ”Egna erfarenheter av nätverk”.