Kulturresa till Mänttä och Tammerfors.

19 September 2015, 08:35 - 20 September 2015, 21:05
Vi besökte Serlachius muséet Gustaf i Mänttä, Mänttä kyrka, Gösta muséet i Jokiniemi och museicentret Vapriikki. Övernattning på hotell Tammer. Middag på Tillikka och lunch på restaurang Trattoria. Resan gjordes med tåg och buss