Kulturresa till Vilnius i Litauen,

07.10.2017 kl. 09.30 – 08.10.2017 kl. 21.30