Kulturresa till Vilnius i Litauen,

07 Oktober 2017 kl. 09.30–08 Oktober 2017, 21.30