Stadgeenligt årsmöte,

25 April 2018, 17:30 - 17:55
i sidokabinettet.