Stadgeenligt årsmöte,

25 April 2018 kl. 17.30–17.55
i sidokabinettet.