Stadgeenligt årsmöte

24 April 2019 kl. 17.00–17.30

Välkomna till Oasens årsmöte som börjar kl 17.00.

Efter årsmötet börjar aprilmötet, som också är vår årsfest kl 18.00!